• info@m-trans.az
  • 012 310 3979

Dəniz nəqliyyatı bir çox hallarda təcili ehtiyacdır, bəzən isə yükün lazımı yerə çatdırılması üçün yeganə mümkün vasitədir.

“M-Trans” şirkəti beynəlxalq konteyner və qabaritsiz dəniz daşımaları təklif edir, Yüklərin ABŞ-dən, Çin-dən, Avropadan Azərbaycana və əks istiqamətdə olan daşınmasına tam təhlükəsizliyinə zəmanət verir.

Dəniz nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması zamanı yükdaşıyıcının seçimi üzrə ciddi meyarlar nəzərdə tutulmuşdur. Bu meyarlara uyğun olaraq, biz beynəlxalq logistika sahəsində bütün xidmətlərimizi yüksək keyfiyyətlə həyata keçiririk. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

✔️ Konteynerlərin daşınması üzrə xidmətlər (FCL)(FOB)(CIF)(EXW)(FCA)
✔️ Layihə yükdaşımaları
✔️ Konteynerlərə texniki xidmətin göstərilməsi üçün terminallar və şirkətin konteynerlərində yüklərin daşınması üzrə xidmətlər
✔️ Universallıq – müxtəlif növ yüklərin (neftdən tutmuş sənaye mallarına kimi) daşınmasına imkan verir.)
✔️ Tezsınan malların təhlükəsiz daşınmasına şərait yaradır.
✔️ Mütəxəssislərimiz bu daşımalar üçün lazımı şərait yaradıb, hər bir daxil olan istek və sifarişə individual olaraq yanaşırlar.
✔️ Əməkdaşlığın rahatlığı üçün, müxtəlif ödəniş formaları nəzərdə tutulmuşdur.

Əlavə məlumatlar

40' Reefer
 

Uzunluk 11,587 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,539 mm 8 ft 4.00 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,572 mm 8 ft 5.40 in
Ağırlık
Max Brüt 34,000 kg (30,480 kg) 74,960 lb (67,200 lb
Dara 4,700 kg (4,800 kg) 10,360 lb (10,580 lb)
Max Yükleme 29,300 kg (25,680 kg) 74,960 lb (56,620 lb)
Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,378 feet küp

40' High Cube Konteyner

 

Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,940 kg (3,990 kg) 3,940 kg (3,990 kg)
Max Yükleme 28,560 kg (26,490 kg) 62,960 lb (58,400 lb)
Yükleme Hacmi 76.0 metre küp 2,689 feet küp(2,684)

40'DV Konteyner

 

Uzunluk 12,031 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb
Dara 3,750 kg (3,770 kg) 8,270 lb (8,310 lb)
Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg) 63,380 lb (58,890 lb)
Yükleme Hacmi 68.0 metre küp 2,385 feet küp(2,379)

40'DV Konteyner

 

Uzunluk 12,032 mm 39 ft 5.31in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,381 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 330,480 kg 67,200 lb
Dara 4,120 kg 9,080 lb
Max Yükleme 26,360 kg 58,120 lb
Yükleme Hacmi 66 metre küp 2,346 feet küp

40' Flatrack

 

İç Ölçüleri
Uzunluk 11,986 mm 39 ft 3.89 in
Genişlik 2,236 mm 7 ft 4.03 in
Yükseklik 1,968 mm 6 ft 5.48 in
Max Brüt 45,000 kg 13,180 lb
Dara 5,980 kg 7 ft 5.45 in
Max Yükleme 39,020 kg 86,030 lb
Yükleme Hacmi 53 metre küp 1,862 feet küp

 

20'Dc Konteyner

Uzunluk 5,897 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,240 kg (2,290 kg) 4,940 lb (5,050 lb)
Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg) 62,260 lb (47,860 lb)
Yükleme Hacmi 33.0 metre küp 1,169 feet küp

20' Open-Top

Uzunluk 5,893 mm 19 ft 4.21in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,384 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,320 kg (2,450 kg) 5,120 lb (5,400 lb)
Max Yükleme 28,160 kg (21,550 kg) 62,080 lb (47,510 lb)
Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,155 feet küp

20' Reefer 

Uzunluk 5,458 mm 17 ft 10.76 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,262 mm 7 ft 5.06 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,267 mm 7 ft 5.10 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 3,120 kg (2,960 kg) 6,880 lb (6,530 lb)
Max Yükleme 27,360 kg (21,040 kg) 60,320 lb (46,380 lb)
Yükleme Hacmi 28.0 metre küp 1,000 feet küp

20' Flatrack

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,958 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,018 mm 6 ft 7.45 in
Yükseklik 2,077 mm 6 ft 9.77 in
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 2,720 kg 6,000 lb
Max Yükleme 27,760 kg 62,120 lb
Yükleme Hacmi 25 metre küp 882 feet küp

EXW – Ex Works Departure

Əmtəənin birbaşa müəssədən (anbardan) yüklənməsi şərti. Əmtəənin çatdırılması,onun yüklənməsi və siğorta ilə bağlı bütün məsrəflər alıcının üzərinə düşür.Satıcının mənafeyi-nəzərincə bu ən sərfəli şərtdir,müqavilədir.

FCA – Free Carrier Main carriage unpaid

Bu şərt əsasən mal göndərən əmtəəni mütləq daşıyıcıya çatdırmalıdır.Nəqletmə üzrə bütün məsrəflər alıcının hesabına düşür,lakin bu məcmu məsrəflərindən bir hissəsi(daşıyıcıya çatdırmaq) satıcının payına düşür.

FAS – Free Alongside Ship

Bu şərt satıcının,əmtəənin alıcı tərəfindən fraxtlaşdırılan gəminin bortuna çatdırılması vəzifəsini nəzərdə tutur.Əmtəənin gəminin bortuna qədər daşınmasına kimi bütün xərclər və risklər satıcının üzərinə düşür.

FOB – Free on Board

Ən genış yayılmış bazis şərtlərindən biridir.O,satıcının razılaşdırılmış kontrakta uyğun olaraq əmtəənin yola salınan limana çatdırılmasına və alıcının fraxtlaşdırdığı gəminin bortuna əmtəənin yüklənməsi vəzifəsini bildirir.Məcmu nəqletmə xərcləri məlum ölçüdə satıcının üzərinə də düşür.

CFR – Cost and Freight. Main carriage paid

Bu müqaviləyə görə, satıcı eksport olunan yükün yola salma limanına qədər çatdırılması ilə bağlı xərcləri ödəməlidir.Bu zaman satıcı həm də təyinat yerinə yükü çatdıran gəmini fraxtlaşdırmalıdır.

CPT – Carriage Paid To

Daşınma haqqı ödənilmişdir. (...göstərilmiş təyinat yeri) Satıcı malı özü təyin etdiyi daşıyıcıya (dəmir ya avtomobil yolları, dəniz ya hava yolları ilə). Mal göndərilikdən sonra bütün risklər alıcıya kecir.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Mahiyyətcə bu bazis şərti “fraxt ...qədər ödənilib” deməkdir. Yalnız, satıcı daşımalar zamanı çatdırılacaq yükün zədələnməsi və ya məhv olması riskinin sığorta olmasını təmin etməlidir( yəni bu şərtlərə əlavə olunur).

CIF – Cost, Insurance and Freight

Bu da geniş yayılmış bazis şərtlərindən hesab olunur. Bu praktiki olaraq CFR şərtləri ilə analoq təşkil edir, lakin ondan fərqli olaraq eksportçu yükün daşınması prosesində sığorta xərclərini öz hesabına daxil edir. Əgər kontraktda hər hansı əlavə şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa, onda dəniz sığortası haqqında danışıq (saziş) risklərin minimum təmin edilməsi (ört-basdır edilməsi) imkanına malikdir.Bu cür saziş “xüsusi qəza sığortasından azaddır”, başqa sözlə, sığorta sazişi yalnız gəminin hərəkəti zamanı riski təmin edir.

DDP – Delivered Duty.

Xarici ticarət kontraktında malgöndərənin üzərinə düşən maksimum vəzifələri(məsrəfləri) əks etdirilir. Eksportçu bu şərtə uyğun olaraq yükləri importerin məntəqəsinə gömrük rüsumlarını ödəməklə çatdırır.

DAP - Delivered at Place

Satıcı alıcının müəyyənləşdirdiyi təyinat məntəqəsinə (liman, gömrük anbarı, konteyner parkı, hava kargo terminal və ya alıcının anbarı) yükü daşımalıdır.

Tərəfdaşlarımız